Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Ewangelia wg św. Mateusza" rozdział I
#1
To jest rozdział przez który skończyła się moja przygoda z chrześcijaństwem. (zanim się zaczęła)
Przyjżyjmy się co chce nam przekazać autor.

Cytat:1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; 3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; 4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; 5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, 6 a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. 7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; 8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; 9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; 10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; 13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; 15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Autor mówi nam, że oto jest rodowód Jezusa.
Jezus wg. niego jest Izraelitą z plemienia Judy, z domu Króla Dawida a także potomkiem Salomona czyli (jak wyraźnie sugeruje autor) - idealnym kandydatem na Króla Żydowskiego.
Autor pisze, że wręcz na Mesjasza.

Już na tym etapie pojawiają się dwa problemy:

- Pierwszy problem dostżega nawet Bibia tysiąclecia w przypisie:
Cytat:Mt 1, 1-16 - Por. Łk 3,23-38. Brzmienie imion rzadszych - wg tekstu gr. nie zaś oryginalne hebr. Nie wszystkie imiona przodków z ST są tu wymienione, a zachodzą także inne, których tam brak. Por. Rdz 21,3; Rdz 25,19.26; Rdz 38,18.29; Rdz 49,8-12; Joz 6,25; Rt 4,12.17-22; 2 Sm 11,27; 2 Sm 12,24; 1 Krn 2,1-15; 1 Krn 3,1-19.

Dokładnie tak jak mówi przypis to co pisze autor "Ewangelii Mateusza" jest sprzeczne z tym co mówi Biblia Hebrajska.
Oczywiście chrześcijanie mają na pewno jakieś wytłumaczenie. Problem w tym, że w momęcie w którym tekst wymaga pozabiblijnych dodatków aby mieć sens kończy się "Sola Scriptura" i zaczyna się po prostu "chrześcijańaska miszna".
Bez tej "chrześcijańskiej miszny" tekst jest po prostu sprzeczny.

- Drugi problem jest taki, że wedłóg tej genealogii Jezus jest również potomkiem Jechoniasza. (hebr. Jechojahim)
O tym panu prorok Jeremiasz pisał:
Cytat:28 Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym,
potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce?
Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo
i porzucono w kraju, którego nie znają?
29 Ziemio, ziemio, ziemio!
Słuchaj słowa Pańskiego!
30 To mówi Pan:
«Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa,
jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach,
ponieważ żadnemu z jego potomków11
nie uda się zasiąść na tronie Dawida
ani panować nad Judeą».
-Jeremiasz 22

Wychodzi na to, że Jezus pochodzi z przeklętej linii rodowej i nie ma praw jakie mają potomkowie Dawida.


Ja bym te przeróbki w genealogii nawet autorowi wybaczył gdyby po kolejnym wersie nie okazywało się oczywiste po co on te przeróbki robił.

Autor pisze:
Cytat:17 Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

W tradycji żydowskiej liczba 14 oznacza mesjasza i jest wartością numeryczną hebrajskich słów "malkut" (któlestwo) i Dawid. Założę się, że do tego chciał się odwołać autor.

Tak czy inaczej ten wers w Nowym Testamencie to ordynarne łgarstwo. Prawdą to by był jakby zamiast "w całości" napisał "po moich przeróbkach".

W tym momencie przestałem lubić autora "Ewangelii Mateusza."

Dalej...
Cytat:Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego2. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie3. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie4 i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel5, to znaczy: "Bóg z nami". 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna6, któremu nadał imię Jezus6.

Tu oczywiście problemem jest "proroctwo". Czy ktoś mi powie, że to nie jest manipulacja i najtypowszy z typowych przykład wyrywania wersu z kontekstu i wmawiania ludziom, że mówi on o czymś zupełnie innym niż mówi w rzeczywistości?
Wystarczy zacytować dosłownie kila wersów wcześniej i kilka wersów później:

Cytat:I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 11 «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» 12 Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę». 13 Wtedy rzekł [Izajasz]:
«Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam
naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
14 Dlatego Pan sam da wam znak5:
Oto Panna6 pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel6.
15 Śmietanę i miód7 spożywać będzie,
aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.
16 Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło,
a wybierać dobro,
zostanie opuszczona kraina8,
której dwóch królów ty się uląkłeś.
-Izajasz 7

Może ktoś wyjaśnić w jaki sposób znakiem dla króla Achaza o rychłym upadku Efraima i Asyrii, miałyby być narodziny Jezusa 700 lat później.
Nie martw się Królu, za 700 lat urodzi się dziecko i zanim dorośnie twoi wrogowie zginą. Serio?

Asyria i Efraim zostali pokonani kilka (4?) lata po tej rozmowie Izajasza z Achazem. Warto przeczytać też 8 rozdział i zobaczyć jak tłumacze sprytnie to maskują związek zniszcznia asyrii z Immanuelem.
Tylko Biblia Tysiąclecia przyznaje w przypisach, że końcówkę wersu:
Cytat:Opracujcie plan, a będzie udaremniony.
Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy,
albowiem z nami Bóg5».
...można tłumaczyć "przez wzgląd na Immanuela".


Podsumowując, gdyby jakikolwiek rabin w ten sposób posługiwał się Biblią, aby w niej coś udowodnić, chrześcijanie powiedzieli by, że to typowe ludzkie nauki rabinów itp. Gdy katolicy tak posługują się pismem to protestanci pukają się w głowę i nazywają ich fałszywymi nauczycielami.
Myślę, że ludzie z odwyku nie stolerowali by takiego podejścia nawet u najbardziej ewangelicznego tzrykrotnie-nowonarodzonego pastora czy innego nauczyciela. Martin powiedziałby pewnie, że to jest "wzięte z dupy".

Ale kiedy to samo robi autor "NT" to jest to tak święte, że wszystkim wyłączają się muzgi.
Tak to niestety wygląda.


Wiadomości w tym wątku
"Ewangelia wg św. Mateusza" rozdział I - przez Eliahu - 2015-04-20, 02:39 PM
RE: "Ewangelia wg św. Mateusza" rozdział I - przez mci - 2015-05-11, 09:50 PM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości