Wystąpiły następujące problemy:
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$today_rel - Line: 476 - File: inc/functions.php PHP 8.2.14 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php 476 errorHandler->error_callback
/global.php 490 my_date
/showthread.php 28 require_once
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dzień .....mam pytanie?
#11
A jak odpowiem żle?
gdzie jest prawda, skoro każdy ma swoją?
#12
(2017-01-08, 11:58 PM)raven napisał(a): A jak odpowiem żle?
gdzie jest prawda, skoro każdy ma swoją?

Prawda jest jedna Raven
Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie Jana 14:6

To co znajdziesz tutaj czy na innych forach czy na jutubach czy gdziekolwiek indziej, to są interpretacje i przekonania poszczególnych ludzi.
To co da się zauważyć to to, że przekonania zazwyczaj mogą się zmieniać i się zmieniają, nie w kwestiach fundamentalnych, jeśli ktoś się narodził na nowo, ale w kwestiach praktycznych w ciągu całego życia.
Na tym polega uświęcanie, moim zdaniem

Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, 8  Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je; Ja Pan, który was uświęcam.Kapłańska 20:7
Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi Kapłańska 20:26
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Mateusza 5:48
Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. 2 Koryntian 7:1

Ufaj Bogu i w Nim pokładaj nadzieję bo chrześcijanie dostali Ducha Świętego po to, aby Go słuchać, a nie zasmucać.
Jak zrobię coś i jest mi z tym źle to po prostu staram się tego nie robić . Nie zawsze wychodzi, fakt, ale...
Na tym polega wolność, moim zdaniem. Mogę robić wszystko, ale sam się ograniczam bo nie wszystko jest dla mnie dobre.1 Kor. 10.23

A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek. 6 Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. 7 Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 8 Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. 9 Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. 10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 2 Koryntian 5:5-10
Jedno jest pewne, na pewno.
Bóg się nie zmienia i to co nie podobało mu się, a o czym czytamy między innymi w Starym Testamencie, na pewno nie podoba mu się też teraz
A każdy i tak zrobi jak uważa bo wszystko powinno wynikać z naszych własnych przekonań, a nie cudzych interpretacji czy poglądów.
P.S.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. 13 Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. List do Rzymian 8:12-13
#13
(2017-01-08, 07:48 PM)raven napisał(a):    O co chodzi z tymi faktami historycznymi ? Natomiast, ja się pytam co na ten temat mówi biblia i jak się ma do tego chrześcijaństwo

Fakty są takie, że spowiedź uszna i komunia pod jedną postacią są wynalazkami średniowiecznymi, a konfesjonał wprowadzono jeszcze później.
Pierwsi chrześcijanie wyznawali grzechy publicznie lub "jedni drugim", czyli bez wyznaczonych konkretnych osób upoważnionych do słuchania o cudzych grzechach i rozgrzeszania. Z kolei komunia to był wspólny posiłek lub jego część, a Jezus wyraźnie przykazał, że na Jego pamiątkę uczniowie mają spożywać chleb i wino.
„Szlachet­ny człowiek wy­maga od siebie, pros­tak od innych.”
Kong Qiu znany jako Konfucjusz
#14
(2017-01-09, 02:23 PM)Młodszy brat Szefa napisał(a): Pierwsi chrześcijanie wyznawali grzechy publicznie lub "jedni drugim", czyli bez wyznaczonych konkretnych osób upoważnionych do słuchania o cudzych grzechach i rozgrzeszania

Są jakieś źródła na ten temat?
#15
"Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje." (Dz 19:18)
"Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5:16)

"W zgromadzeniu będziesz wyznawał swe błędy i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym sumieniem." (Didache IV.12)
„Szlachet­ny człowiek wy­maga od siebie, pros­tak od innych.”
Kong Qiu znany jako Konfucjusz
#16
' nie w kwestiach fundamentalnych' więc jaki jest fundament?
#17
Pytanie krótkie i odpowiedź krótka:
Fundamentem jest Jezus Chrystus

Potwierdzenie z Pisma:

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. . 1 Koryntian 3

Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach.
Mateusza 21:42

Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, 5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 6 To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. 7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - 8 i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. 9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 10 wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
1 List Piotra 2:4-10

,,Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego"
Jana 3:14-18.

Tak więc fundamentem jest wiara w to, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, głosił Dobrą Nowinę (Mateusza 9:35), został ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstał, usiadł po prawicy Boga Ojca i przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Fundamentem jest też wiara w to, że ci, którzy uwierzą zostaną zbawieni  dzięki wierze i z łaski, aby się nikt nie chlubił ze swoich uczynków

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Efezjan 2:8-9

A Dobra Nowina jest taka:

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. 4 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.Z miłości 5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,
6 ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 8 Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął 10 dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 11 W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, 12 po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. 13 W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. 14 On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu. Efezjan 1:3-14

Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! 
Galatów 1:9

Jeśli zatem czujesz, że:

Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. 12 Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Rzymian 10: 9-13

Tak, to jest takie proste, a zarazem takie trudne

Jak wspomniałem wcześniej Bóg jest niezmienny i jeśli to przyjmujemy to musimy być pewni, że skoro Bóg nienawidził grzechu od początku to nienawidzi go i teraz. Jezus z Ojcem jedno jest więc skoro Ojciec nienawidzi grzechu to i Jezus nienawidzi grzechu i jeżeli ktoś twierdzi, że chrześcijanin może grzeszyć bo Bóg mu wszystko wybaczy to nie jest chrześcijaninem bo chrześcijanin odwraca się od grzechu dzięki Duchowi Świętemu.

 Jezus mówi wyraźnie i nie bez powodu:
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki". Mateusza 7:24-27

Tak więc słuchać nie wystarczy. Trzeba wypełniać, ale sami z siebie wypełniać nie jesteśmy w stanie bo :

Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. 15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię. 16 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. 17 A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.
18 Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. 19 Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. 20 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. 21 A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. 22 Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. 24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! 25 Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu. Rzymian 7:14-25

  I stąd obietnica, która się wypełniła:

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Jana 14:15-20

Mamy więc budować na skale, a skałą, fundamentem jest Jezus Chrystus, a czego od nas oczekuje dowiadujemy się z Pisma Świętego.

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tymoteusza 3:16-17
#18
co to jest niewola grzechu i jakie grzechy to powodują?
a w sumie nie ważne to wszytko. thx za odpowiedzi
#19
(2017-01-14, 11:48 PM)raven napisał(a): co to jest niewola grzechu i jakie grzechy to powodują?
a w sumie nie ważne to wszytko. thx za odpowiedzi
Nieważne to wszystko? Ok

Nie ma za co dziękować.  Łukasza 17:7-10
#20
nie! jednak ważne.Co to jest niewola grzechu.? i jakie grzechy jąwywyłują


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości