Wystąpiły następujące problemy:
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$today_rel - Line: 476 - File: inc/functions.php PHP 8.2.14 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php 476 errorHandler->error_callback
/global.php 490 my_date
/showthread.php 28 require_once
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Instrukcja życia w systemie duchowo-informacyjnym
#31
Księga Rodzaju 14,15-21

„Potem podzieliwszy swój oddział (z trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi) napadł na nich (militarną koalicję Kedorlaomera) w nocy ze sługami swymi (urodzonymi w Abrahama domu) pobił ich (militarną koalicję) i ścigał (pobitych) aż do Choby (przy szlaku komunikacyjnym z Egiptu do Chaldei) na północ od Damaszku (przy szlaku komunikacyjnym)” „Tak odzyskał cały dobytek (zabrany przez militarną koalicję Kedorlaomera) Również przyprowadził na powrót (uprowadzonego) Lota, bratanka swego, i jego dobytek (zabrany przez koalicję) a także kobiety i ludzi (wziętych do niewoli)”
(Rdz 14,15-16)
 
 "A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli," Czyli a gdy Abram wracał po błogosławionym zwycięstwie nad Kedorlaomera militarną koalicją "wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej" Czyli wyszedł Abramowi na spotkanie bez wzajemnego bliźniaczo - braterskiego wsparcia w pościgu za militarną koalicją, król Sodomy. Jak w zwyczaju bywało do doliny braku świadomości, doliny braku świadomości królewskiej, że są potomkami braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) "Melchisedek zaś król Salemu," Czyli Melchisedek zaś znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju (Hebr.7,2) Czyli znów najpierw organizacja władzy monarchicznej, nazwana władzą sprawiedliwości, następnie organizacja władzy hierarchicznej nazwana władzą pokoju społecznego (Rdz.11,4) "wyniósł chleb i wino" Czyli wystawił symboliczne atrybuty życia i śmierci władzy monarchicznej i hierarchicznej "A był on kapłanem Boga Najwyższego" Czyli a w organizacji władzy hierarchicznej była też instytucja hieratyczna, pośrednik Boga Najwyższego, jednego z wielu bogów kanaanejskich "I błogosławił mu, mówiąc:" Czyli i swoją wolę oznajmił Abramowi, mówiąc: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji we wszechinformacji "Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego," Czyli niech Abram będzie wypełniał wolę Boga Najwyższego "stworzyciela nieba i ziemi ! "I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje ! " Czyli niech będzie wypełniana wola Boga Najwyższego, którego wolą było, by Abram był zwycięzcą Kedorlaomera militarnej koalicji. Nieświadomych potomków braci bliźniaków synów Noego (Rdz.5,32) Abram otrzymał błogosławieństwo od większego , ale tylko z nazwy i według hierarchii ( Hebr.7,6-7) Bez obietnicy, którą otrzymał Abram od Wszechmogącego Boga, że ziemię kanaanejską da Abramowi i potomstwu Abrama ( Rdz.13,14-15) " A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego" Czyli a Abram dał mu dziesięcinę z błogosławionego zwycięstwa temu, który jest wielki, ale tylko z nazwy i według hierarchii ( Hebr.7,4) " Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: " Czyli wtedy rzekł : słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, Króla Sodomy do Abrama "Daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek !" Czyli nieświadomy, Abrama błogosławionego zwycięstwa nad Kedorlaomera militarną koalicją ( Rdz. 14,17-21)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
#32
Księga Rodzaju 14,22-24

"Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: " Czyli Abram odpowiedział królowi Sodomy, nieświadomemu błogosławionego zwycięstwa Abrama nad Kedorlaomara militarną koalicją. "Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego" Czyli składam przysięgę swą Wszechmogącemu Bogu Najwyższemu "stworzyciela nieba i ziemi" "że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, " Czyli, że nie wezmę ani przędzy na tkaninę, ani rzemyka na sandały. Bo za czasu Abrama znane było rzemiosło tkackie i garbarskie " ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie," Czyli z tego wszystkiego, co należy do ciebie, nie może należeć do mnie "abyś nie mógł powiedzieć: To ja wzbogaciłem Abrama," Czyli aby nie mógł powiedzieć, potomek Kanaana, syn Chama, który został przeklęty, czyli nie wypełniający woli Wszechmogącego Boga. Oddany szatanowi, by być jego medium, nieświadomy co czynią jego bracia bliźniacy synowie Noego (Rdz.9,25-27) "Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy" Czyli nie chcę nic, co należy do ciebie, bo co należy do ciebie przeklętego, nie może należeć do mnie, oprócz żywności," co spożyli słudzy" moi w błogosławionym zwycięstwie nad Kedorlaomera militarną koalicją, oraz działu należnego mężom, "którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu" Czyli oraz działu należnego z błogosławionego zwycięstwa, mężom Amoryckim, którzy poszli z Abramem, bracią Anerowi, Eszkolowi i Mamremu "niech oni wezmą swój dział", czyli niech bracia Amoryci wezmą swój należny im dział z błogosławionego zwycięstwa nad Kedorlaomera militarną koalicją ( Rdz.14,22-24)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
#33
Księga Rodzaju.15,1-5

"Po tych wydarzeniach" Czyli po błogosławionym zwycięstwie nad Kedorlaomera militarną koalicją, i po spotkaniu z nieświadomym błogosławionego zwycięstwa królem Sodomy oraz Melchisedeka, władcą monarchii, hierarchii i instytucji hieratycznej "doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana:" Czyli doszedł dźwięk akustyczny do Abrama i otrzymał w wizji następujące: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik wizualnej informacji Wszechmogącego "Nie bój się Abramie," Czyli nie bój się Kananejczyków Abramie, "Jam tarczą twoją;" Czyli Jam ochroną twoją "zapłata twoja będzie sowita ! " Czyli otrzymasz należność swoją, która będzie obfita ! "Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny," Czyli na tą informację Abram odpowiedział: Wszechmogący Boże, cóż mi możesz dać, czy możesz mi dać potomka, gdy ja zbliżam się do kresu mojego życia bez potomka " a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku" Czyli a wszystko, co należy do mnie, będzie należało do Eliezera z Damaszku "Potem rzekł Abram: " Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustyczny informacji Abrama "Przecież nie dałeś mi potomka, więc mój domownik będzie dziedzicem moim" Czyli przecież nie mam potomka, bo mi go nie dałeś, więc do tego, który służy w moim domu będzie należało wszystko, co należało do Abrama "Wówczas doszło go słowo Pana: " Czyli wówczas doszło Abrama: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego "Nie ten będzie dziedzicem twoim " Czyli nie do tego należeć będzie wszystko, co do Abrama należało " lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim." Czyli ten, który będzie pochodził z wewnętrznie ukształtowanego rodzaju informacji twojej, do tego będzie należało wszystko, co należało do Abrama. " Potem wyprowadził go na dwór i rzekł :" Czyli potem wyprowadził Abrama na zewnątrz i rzekł:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego do Abrama "Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć ! " Czyli spójrz w kierunku nieba i policz gwiazdy, których policzyć nie możesz I rzekł do niego " Czyli słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji akustycznej Wszechmogącego do Abrama, zamieszczony we wszechinformacji " Tak liczne będzie potomstwo twoje," Czyli którego policzyć nie możesz ( Rdz.15,1- 5)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
#34
Księga Rodzaju 15,6-9

"Wtedy uwierzył Panu," Czyli wtedy Abram uwierzył Wszechmogącemu gdy doszło: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji do Abrama. I wizja słowa, dźwięku - nośnika wizualnej informacji Wszechmogącego, że jest ochroną Abrama oraz, że dziedzicem Abrama będzie ten, który będzie pochodził z wewnętrznie ukształtowanego rodzaju informacji Abrama. I że tak liczne będzie Abrama potomstwo, którego jak na niebie gwiazd, Abram policzyć nie mógł "a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu" Czyli a Wszechmogący uznał Abrama wiarę za uzasadnioną. Analogicznie do każdego z nas, których wiara jest uzasadniona w potomstwie Abrama, w którym ma udział każdy z nas w Jezusie Zbawicielu. Najdoskonalszy wzór w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. By nie ponieś śmiertelnych konsekwencji "Potem rzekł do niego:" Czyli następnie rzekł: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego do Abrama "Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego," Czyli jam jest Wszechmogący, który Abrama wyprowadził z Ur chaldejskiego, którzy mają swoją religię i swoją naukę, która nie jest według wskazań Wszechmogącego "aby ci dać tę ziemię w posiadanie" Czyli aby Abramowi i jego potomstwu dać na wieki w posiadanie ziemię kanaanejską (Rdz.13,15)" A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę ?" Czyli Abram odpowiedział: Wszechmogący Boże, po czym poznam, że ziemię kanaanejską posiądę ? " On zaś rzekł:" Czyli Wszechmogący natomiast rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji Wszechmogącego do Abrama "Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana," Czyli, bo u trzyletnich rodzajów informacji zakończył się proces doskonałego ukształtowania funkcjonalnego, wewnętrznego i zewnętrznego. Rodzajów informacji z jedną formą ruchu w formie energetycznej we wszechinformacji "nadto synogarlicę i gołębicę" Czyli ukształtowane funkcjonalnie, wewnętrznie i zewnętrznie rodzaje informacji z jedną formą ruchu w czasoprzestrzeni w formie energetycznej we wszechinformacji. Czyli symboliczna analogia do podziału społecznego potomków Abrama: król, lud pospolity, dworzanie oraz prorok i kapłan (Rdz.15,6-9)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
#35
Ciekawy jestem czy ktokolwiek to w ogóle czyta.
Jak nie, to w sumie w porządku, bo zdaje się, że piszącemu ten fakt w ogóle nie przeszkadza.

Carry on.
#36
Księga Rodzaju 15,10-14

"I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły," Czyli i w podziałach społecznych potomków Abrama będą też wewnętrzne podziały społeczeństwa "i położył jedną połać na przeciw drugiej," Czyli wewnętrzny podział społeczny: król przeciw królowi, lud pospolity, przeciw ludowi pospolitemu i dworzanie przeciw dworzanom "lecz ptaków nie dzielił" Czyli lecz prorok i kapłan będą ponad podziałami "Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny," Czyli wtedy przybędą zaborcze narody, bo wewnętrzny podział społeczny będzie dla nich informacją do zaboru "lecz Abram je odpędził " Czyli lecz Abram symbolicznie nie dopuścił do zaboru "A gdy zachodziło słońce," Czyli a gdy zanikła świadomość "ogarnął Abrama twardy sen," Czyli doświadczył Abram utraty świadomości "wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność" Czyli wtedy też doświadczył Abram lęku o utratę życia i dogłębne pozbawienie świadomości "I rzekł do Abrama:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji do Abrama "Wiedz dobrze," Czyli teraz będziesz świadomym, że twoje doświadczenia z utratą świadomości, z lękiem o utratę życia i pozbawienie dogłębnej świadomości będą doświadczeniami potomstwa twojego " że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie "Czyli, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przybysze - przechodnie w ziemi potomków synów Noego, braci bliźniaków ( Rdz.5, 32) "która do nich należeć nie będzie" Czyli która do potomków Abrama należeć nie będzie "i będą tam niewolnikami," Czyli i będą tam bez świadomości, że są potomkami Abrama, który jest potomkiem syna Noego, braci bliźniaków (Rdz.5,32) "i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat" Czyli i utracą świadomość, z lękiem o pozbawienie życia i dogłębną utratę świadomości przez czterysta lat "Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą;" Czyli lecz Wszechmogący Bóg także doświadczy naród, który potomków Abrama doświadczył: utratą świadomości, lękiem o utratę życia i pozbawieniem dogłębnej świadomości "a potem wyjdą z wielkim dobytkiem" Czyli a potem wyjdą z niewoli z wielkim doświadczeniem nie świadomości i wielkim dobytkiem za niewolniczą pracę przez czterysta lat. Czyli analogicznie do każdego z nas, bo doświadczenia nie świadomości potomków Abrama są naszymi doświadczeniami nie świadomości. Bo jesteśmy potomkami synów Noego, braci bliźniaków (Rdz.5,32) którzy mają udział w potomstwie Abrama, czyli w Jezusie Zbawicielu. Najdoskonalszym wzorze w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. By nie ponieś śmiertelnych konsekwencji (Rdz.15,10-14)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
#37
Księga Rodzaju 15,15-21

"A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju" Czyli Abram przyłączony zostanie do przodków swoich, przeżywając życie bez konfliktowo "i będziesz pogrzebany w późnej starości" Czyli i Abram będzie pogrzebany gdy dożyje późnej starości "Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj," Czyli lecz dopiero czwarte pokolenie Abrama wróci do ziemi kanaanejskiej, którą Wszechmogący Bóg dał Abramowi i potomkom Abrama na wieki (Rdz.13,15) "gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów" Czyli gdyż do tego czasu przeklęte potomstwo Kanaana, syna Chama będzie medium szatana w negowaniu i w manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga (Rdz.9,25) A za czynienie falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnym, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje od potomków Abrama "A gdy słońce zaszło" Czyli a gdy nie było pokoleniowej świadomości, że Abram i potomstwo Abrama są błogosławieństwem, w którym Wszechmogący Bóg będzie wypełniał swoją wolę (Rdz.12,1- 8) w której udział mają potomkowie synów Noego, bracia bliźniacy (Rdz.5,32) Czyli każdy z nas w Jezusie Zbawicielu "i nastała ciemność," Czyli i nastał brak pokoleniowej świadomości błogosławieństw "oto ukazał się dymiący piec" Czyli oto gdy nastał brak pokoleniowej świadomości błogosławieństw. Wtedy nastąpił podział społeczny potomków Abrama, który był źródłem konfliktów społecznych. A gdy był konflikt społeczny wtedy nastąpił wewnętrzny podział społeczny potomków Abrama. A wewnętrzny podział społeczny, potomków Abrama był informacją do zaboru. " i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami " Czyli i słowa Pisma Świętego Wszechmogącego Boga,które wskazują na wszelkie podziały, które są źródłem wszelkich konfliktów ( Ps.119, 105) "W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem mówiąc:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. Czyli w dniu tym zawarł Wszechmogący swoje zobowiązania, wobec błogosławieństw Abrama, i że ziemię kanaanejską da Abramowi i potomstwu Abrama na wieki." Potomstwu twemu daje tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:" Czyli potomstwu twojemu daje tę ziemię, od południowego zachodu aż po północny wschód. "Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitow, i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, i Amorytów,i Kananjczyków,i Girgazytów, i Jebuzytów." Czyli i podzieleni w rodzie, i podzieleni w plemieniu według swoich imion. Zrodzili plemiona według ich imion i według ich języków, i według ich krajów, i według ich narodów. potomkowie Kanaana, syna Chama, którzy są nieświadomi i przeklęci, czyli oddani szatanowi, by być jego medium w negowaniu i w manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga. A za czynienie falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnym, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje od potomków Abrama (Rdz.15,15-21)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
#38
[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBYWFRgWFhYYGBYaHRgZGhoYGBUYGBgaGhgaGRgYGBgcIS4lHB4rIRgYJjgmKy8xNTU1GiQ7QDs0Py40NTEBDAwMEA8QHhISHjQhJCQ0NDQxNDQ0NDQxNDQ0NDQ0NDQ0NDQxNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0PzQ/ND8/ND80NDExPzExMf/AABEIAOAA4AMBIgACEQEDEQH/xAAbAAADAQEBAQEAAAAAAAAAAAADBAUGAgEAB//EADcQAAIBAwIFAgQGAQIHAQAAAAECAAMRIQQxBRJBUWFxgQYikfATMqGxwdHhQvEUFSNSYnKSgv/EABgBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwAE/8QAHxEAAwEAAwEBAQEBAAAAAAAAAAECEQMhMRJBURME/9oADAMBAAIRAxEAPwD8/VcQgWDSGUzrFrsIuIZGgkEKqXgFPggviHAnyUNjD0qeYNM0cqsLQS07CTpQBkkW++kX6Ap3w6KwTLPX1CW+UlvTAix1bHZQPW8yrCk8NMcVZ1yyejuTv9BCBH6sfrB9lFwNjn4VzO1pxanTJ6n6w6UDfc/WB2Z/84yaV581LF4QaVujET00HtvFXIK+Bgim08elmdkOOgMIr9wR+0orQlcNIC1PadBL7xkreeBN4fojUsHaCdI2wnPLcQ6JgmaN4vUp58ygyWijrm8fTYBZIIpmPWuIBkm0Imwi7HMbdIB0F5n4VRItadIIblnqpFQ+nqU49SWwgaCxukmMwUKd002hOUW/nt6zhnCC5/3tFFDvkn5BuNh4k3RWON0e1NQSbJ/9f1PNPpbm7Enrne8NTpC24v2xHKdPmNh+kR0dURKQuKX+B0no0/iUBprC86SmAIujaJClYwiU8x3/AIe8Ommg031grp6F9o6unhqNG0PyWMR0I6BpTxOmUQ60rjOB4gnWbRWzn8EHpOH0oOLRumMQlodB9Ew6O09/AlV0xtPGp94ysnaVEn8ODZbSjqKFsjaKlbyyo5qnBSouIkRa95Qr0ydos1PvGlkwNI4g6kJtBtePows6QDUzmNm+YITNjJkhReERZyBDpmKn0O0HppHFWK0qccQH1i0zSiVq9RZySLgYAO1z+YwWmLNckkK2LdMTupSDPkiwaxErPpScAY6dBJusOyMSJlBQHN+1gPN+8bVnAblbfp29DOTpjz9cZjq6bbzA2h0z7h2rd0KEXI2O1hHqVL9O+844W4Qm/Xf16Wj3XmG5wYjEbOqSdIyEv0gWvcFfe0Pp3vvFoXTtEzOguZ8ozOjTN7xTadBsTnkvPgLnlHuYdWQ27HF4QNiNVSuRC0tSCBjMK6Hm5fpBNprEdrzIPQ4jAiBev2F4c07LBUaPvMKdrkZk7U0+Vj2lSshW1xFtWLhT4P6GPL76JWkTSLxZ6UdIxAssumc4k6YMByYMpWgGp5j6AmVTeBVMmN1qcXK2hHz+E1VtaEQTkbeYWkkV9lNC0v0jFRuVWbsJzQTzA8ZcCmwJsTt5iM0rTOUNaUcs2b585mp0HE0cDOQNiesxjrO9O/zW2vFc6dUvrDfUcOTvcdYVGUX9dvMzOi4wbqr7Yz1IE0mnro9+Qg9R9IjWB8O9NTu+3+Id6gQrje59LTjQAjPgztXDkhl2GDFAzylXuTm2R13lRQMW6yK6ZBtbP6DaWKD3A7TNAaGUUXhCk4pLbEbRRJiiwpW9/sxJuFXqK/O4C45B+Ui+9u8uGmJ7yCHQaKpTubn2nzpmMlYN5tMdAYgaiMisVFyMgd/EKj4hBczaAR0ju9O7qUY55Tm2e861NH5PT+Y9yzrlxaNLErszzraAdJRr0bExJhLSyDXYApBEWjRMBUWNoBCqMmKVUzH6oHvFrZjaMiNC0XgVPSFpYPiEYeRv4mf47Wu9u2P8y9TP0me4wP8AqGT0txek0zhb3He8LaE0qXceMwssl2Fqpme6dmGQSDt5AjTi/rOKYHMO0XR/CpwLjXLZKhx0btnrNUmoVruliMAHFjPzqrT5WI6bj3lr4Y1Vn/DY/Icj/wBukWp0RmvemHXM5pNyOBfEMlh02EFXpFhdRm8TAfSZZVOb16QlBs2O4iuhqEEK3aM1cHmvkdO8mxWhwTh3n1FriE5ZhRSnXB67T6rWTvJ/FdByIzqxHUi8zCapua7FresdTo8pM29FwciOoMTJabX2sRkSvS4sLbH6QOcBUlZ7WnyC4iCVnf8AKLDqTKCLbH1gEa6JusPzGIOBH9RkmKFJ0T4c79FSYKosZdBeCZIwCc4F4JkjLpmc8swTPJThETM9HaGppCxkHpJcW95E4/p7NfuB/M0FE2me4hWZ2PNsL2+sQvwyyKVjnC0+c+hgnSG4W9qi+bqfeY6F6PrTxnecrRu2JS/ABn2m0tmJve4tFGaJmt091BAyDYxKk/K4J6EH+Jdai4N7RLVaS92tkbjofaZMWp03dEhgCOoB+sMi5kj4ar89Fbn5kupltFgaRxVssMjZ22jJqK2GEUEKIrkyrAtGwONo4jDvElnpxN8jfejVdFZSp6zPVvh4X+U4lFtWAbXvCo4aZLB9pIlUOADq1vSW9Lo0Rbb+s5C2nRELWk3yMZ51HWcNWFrDMAVnirNiFds4cCDdFhWSCKxyYFwo6QDgQ7iCYQ6YSfl3nN1ntRIMCYbDOqu0apWiqNeHWOMHf8ptJ+p0vy3G5/3lNFuIvVYc4UbBSR67CSp4dPCzNaulbMX0xs6n/wAl/eaTivDjyc33tM8tOzD2P0MKelv3S9xOoyiy+v6SdpgxAYMRa/UxviGos6X2tn3tA2KKwHse4gQ67NDw7Su6Atkn7EJqOHsOke+HtYjoLEXt4/WXCA3aS16JTMh8NuEqvSItf5h32z6zToZzW4bTchrWYHBGDDtTK+YypHLyz+o+M76QQMKBGInaLPn2PifARTU6jPKN+sw0S2xfhXD2e5ckG589ZSXhxGeb0nWjqR8Se9nRTfgrSpnlscMN4VKOO0YKY8xMO/NYrYdxtD9EvhMKdOYIpbBjw2nuO0yoSoJ04YYj1TTA7RV9MwjqhPliTwFQRtqBEXr2UZNvvtDqMpYi0E28HqdZ2F/O0ANX0t2m0t/lWEVEjKDpAoYdTKaTSG6a4ga9L50b2MKjYi2rrfOF/wDFr+u4k6LcXpcTR8yML3HmZXi3CCpxt4mq+H6nMhB74949qKIZTgX/AKklTTLp48PzniyEch8D9J7oX5hyNv8A6T/EocYo3F/+37tIaNY3ByJRD7jL+jQKSNjsbdfM0HCGdm/MbA23mbFbnUVF3GGlb4S4iuVYjmvfMWl/Bq7Rs0p4nrDfE4/4tAMsPqII8VS9gbmSx7pBy2fcmZ6Fhx8wzOOspNHPc4eHpIeoYrVe/cWl5/SROOoQVcbG6nx2McbhaVDmme0qpVwJl9NrQAL9rebx4a8LbmBX/wBsXiOTpqUzRo4hVN5Do6iqy8yp8vQnBMPpNfe99xuOvvBhJyVjEtRSc5UiGGpB6zsVFgE7RzTDco5vzdYlX1wU2YG3e0fDAkzx0VhYgH1mCveyLqeKL/pz5kfU1S5+Y3j/ABvTBDzD8p7bA+fEhVdUBtkysro6OOJzQdRrfX2njuHIsLHxtAqrubAG0saHhwQc1/mmeD8lJLEZwQiG8WqVlHkDsMXnLaknC4B6/vKasOKeKqZQfWKi5Oeg6/SSqdUs/OTm/wBBPTp+u5+v6zpaPKLn78wNo7I4vlaaHgVdVOd7gX8TRMZj6YswObYyP3E2VNcD0nPXpO12SOK6QMDjfeYHUpyMRbqZ+paimCJgOP6ezn6x4r8BLEeH6rkax/KcEd/MZraXkfmB83BOZJtcyzo6ocBDv0MoUl/0padxYZv6m8oaaqFYHsQZBDFD47R6hqAwuN4M0ssaNjT4tSwCf0nGo4sgI5RcdenpM2rTtQPsxfhIV8M0amhqlfY9B6z3U6cOpU7EW9L7GZ7TOykMDn7xL2k1QcXG/UdjMzj5OFw9RmdNoXGpWmR1BHYgdZpPiFV/DXbmuAPS8aVAXVrC+ReQfiHVXfwCP3mY006NZRpgKN5J1VPlrgAfKy3PgjEsaZroD4EmcWqhatMnqGH7REKn2Fbh3y/Kxv52MTSsQQp/Nflz0Mv08gdrSN8QUuVBVUZQrzeRcfteYyfY+tEEee8Sq13Q2O37xvQagOoKnf8AqF1GmDqV7zYbeyTW1CupVhgyPT4Td9sCN1mKMVawIx/n0lXQi6AnreM3ng7eLUT9RTWmlgAPvvJ1LUZh+Naoc/J0G/mTaJLNgeviZLRuvnWT6tAclgIgqSrTbFu8QdLGZNl4f4eqsIaJK5nSWnbCNpR+FDTAIym9hyjNsWtNElUW+XItjtM5RAZU8Cxv4ErOh5AVxYYtJ16c1dsaLAjz/MyHxHprnY/TF5sNGAyrfB9ovxXSoVJ6xZeMmnjPzD8P2ndJ7ERziFDlY22iIQnpOgovS8g51B6+NvF5x+GVa+37e06+HqhD8pGDix2Ami1nCARdLkdR1HlTEVLRprGSNNU5jY4MdCEmw9PWTKicjAgHO/r1vKOnq5wT/cYtLCuhUlTHuGuedfOPWTqjk949wVOZx2XMDE5ccssampyAHoDYzOamoDVF9r3IPX7vNHxFLow36zH69zcEfXtFXZzcaw/Q9Ew5RY/e0mfE2nZ1TkF2DAiJcI17Egb3AlHjNcqiuNww39bRWsYPnGPcNqkoAwswAv3vaMV6QdWU7EW+uJM4RWGQTkyyRNmE6WMx/Cmai70WwVJKnoVJ6TU0qgIB+7ybxXSc1RCts4J9MwnDqmSh6H+YWO+50FxnSobVGUty9F3MQOvqOGC0ygsOQm36iaJxgyVXWxhlb6TdYZ7/AJdm7tzE9oXktgDEbrGK80diunRHRcZ3kvibsjA9JVw4DA/SJcUS62Iz3ECw7ZrGKUNaGwcHzKjEcvtMt4/iFFZ1GL+m8dorpp+GakfMB4moprdO+MT8/wCC6luflI3H1m94U5ZPI6SNEb90NS+QAHaGqUww8QgT6ztQInRIw/G9BkkDEy9QnbafqPEdJzAkCY6rw5Q5uM+Y6orL0j6Dn5gQDP0XhDsyZ3+8zJhyNse20ucC1DXOe3+YlVpqXRW1PA1exvyt1O9/USPqPh2qputj6GbBTcT1hg+kKpoRcjRjaXAqrYZgo73ufaX9JogihV+vfzGVE+bpC6bM7bPHpXBF+hmM1WmFypOQT9/pNsosfpMhxRTzsbYuf0vAmzT6e6I8gXOxjPxbr/lVFPS58RJEJTzIusqM7/Mb/wBbSmDNF7hWrZg+cry2PtLfDuKu/wApPvIHCKXKrHo1h9I3oNQEfpYmBmaTK/xFqWSiHByCL++JI4RxMgcxN97+m8J8Yaofgqg/1G/0zMlpdQyj94ZXQmLD9FTj9I2AN2Nhb12n1XO8gfC/CWJ/Gf8A/INhjobTSuo6zYkQ5M/CZWHeJWsZQ1MRYQiIlUxymw2O0adLi2PfMl6tW37ZjenqEqCInyzuImuoAMRcbwSOANxaF43p7NcbH95MINpWZbRTdkdTWIjcytkeMzWcD4shNwwN9x2n53XU3nOlZ0bmUkEZ3/SCuPSben7bScEA9DDqBMx8PcS5kUsd9/B6zToJBzhKkeMBIev4eCb8vvLzL0nH4YMGAmsMLX0bKT8t/cytwjSMGBItLzaUH639u0IlEC5EZsZ3oZX2EIRe9ouiXIMNVayk+IME0XLZg3qZAnynY+IFmBceB+8f5NowHzvMrxPmWowv15reDNQjA3Pm30k3jmg5l5xh1/UQz0xprGZtNWSRc9bX/uLa9eozB6hz19Z9+MLX3jtIoG4fqyBbpGtPTV3uxsN8ybScE9oSpVBwMn+ZvnQB9fSevU5UuwAsP7PiXeDfDq0/mezN/wBv+kf2Y/8ADvDilLnP5msbdh2lK0H7iObkpp4gR7dPvEDUeFqRdxGw59F6zi0UMPqBaLEQYOmTKtiAZxpTZuXvGWAKjHSA5bZ7RUdx7xChzJtkTNVkIM2aWZfaZ7imk5Wv0jxQ0kSol/WBzHmSB1KfKZQ1Ie+G+IhG5HvYn5T58+J+laDWAgAz8ZyD29JY4bx10Kq7Epse9jsfaSuf4Jmn6zTrBtjChpk9Hr7i6Pf0IjycXYYOTJOWK5/hdUYnS3zJA4pjtPBxZhgZgwHyywMQVeqCPEQoVnfLGw7RjpADDxGwv31ii1bO/iNo4Ci/b9pBeuCKjNsbfS8dBSK3DKvMgPcn944wuCOhvIWj1CotlPyjb3jP/NVtvGzvo2dmc19Mc1vWIV9OQL9N5Z4koe7AYPtJ+nrA3Vto5QSTqJb+HuG87h22HSLaDh3O5G03HD9CEUCwi08QtMepL8ttsRV1jqJFtSLGCWcvILMsWZY24i9QymEdJ9dYqRmOV4mwzMx0JUnBWeGB03UdoW+ZI79O9GTkQnENJzIbbgQKEhuaUQCR6zbgvjMXWS2/eLVNppOIcO5jcYkmppLXvKzRVPSUacC9PtKTIotBJSzH9A12K6cOp+ViPQ9ZU02trA5a/rBLS7QqJaD0yZR0WtdmAM1unpKADbMzfBNHc83bM1C22kb9J0xhJ1sD6TlFAnjn5TJiA2eyZ7GQNdV/6FTkUEkD95Z1BPJt0mcqcR/CF98qLdN8x5HlAuF8PruLEco7m+PaaTTcIRBdvmON/wCJPqfEiACx3nNLj9BiOdyLewjPQdjXFQp/LgAW8TPppyXAEv63UU3QchBz09JM0ZtUF4yeIefC9wzR8gucS/p2uBEqYBURnTowBPS9pOhK7HQIHVJgTpHhcEQJ4yFolVTFXMf1VO0QcS89nNXQtXW8RdI7VaL1KmLTUNJ//9k=[/img]
#39
Księga Rodzaju 16,1-5

"A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci," Czyli, bo u Saraj, żony Abrama, nie było procesu kilkukrotnego rozradzania się. Ukończonego urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji w formie energetycznej z formą ruchu we wszechinformacji "lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar" Czyli lecz miała niewolnicę, Egipcjankę o umownym imieniu Hagar, z plemienia Chawila podzielonego w plemieniu Kusza, syna Chama (Rdz.2,11;10,6-7) którego potomstwo zostało przeklęte (Rdz.9,25) "Rzekła więc Saraj do Abrama:" Czyli, słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Saraj do Abrama "Oto Pan odmówił mi potomstwa," Czyli oto Wszechmogący nie dał mi potomstwa "obcuj proszę, z niewolnicą moją," Czyli Saraj wolą było, by Abram rozpoczął akt rozradzania się z jej niewolnicą, z przeklętego potomstwa Chama "może z niej będę miała dzieci" Czyli może u niewolnicy z przeklętego potomstwa Chama, nastąpi proces kilkukrotnego rozradzania się. Ukończonego urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji w formie energetycznej, z formą ruchu we wszechinformacji " I usłuchał Abram rady Saraj" Czyli i wykonał Abram Saraj wolę,która nie była wolą Wszechmogącego " Wzięła więc Saraj, żona Abrama niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę - było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej- i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi" Czyli wykonała więc Saraj, żona Abrama swoją wolę w niewolnicy swojej Hagar, Egipcjance z przeklętego potomstwa Chama (Rdz. 9,25) po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej, którą Wszechmogący da Abramowi i potomstwu Abrama na wieki ( Rdz.13,15) i dała niewolnicę swoją za żonę mężowi swemu Abramowi. "A on obcował z Hagar, i poczęła", Czyli a Abram rozpoczął akt rozradzanie się z niewolnicą Hagar, z przeklętego potomstwa Chama (Rdz.9,25) "Lecz gdy spostrzegła, że poczęła," Czyli lecz gdy sobie uświadomiła, że rozpoczął się u niej proces rozradzania się "zaczęła pogardzać panią swoją" Czyli, bo rozpoczęcie u niej procesu rozradzania się było źródłem poczucia własnej wartości wobec pani swojej "Wtedy rzekła Saraj do Abrama:" Czyli wtedy rzekła: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik informacji Saraj do Abrama: "Krzywdy mojej tyś winien !" Czyli za utratę godności Saraj, Abram odpowiedzialny, bo wykonał Saraj wolę, która była źródłem konfliktów i utratą godności Saraj "Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę," Czyli Saraj wolą było danie niewolnicy swojej Abramowi za żonę. Nieświadoma konsekwencji wykonania swojej woli "a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać ! " Czyli a niewolnica, gdy uświadomiła sobie, że u niej rozpoczął się proces rozradzania się, to zaczęła okazywać własną wartość wobec swojej pani, Saraj "Niech Pan będzie sędzią miedzy mną a tobą" Czyli niech Wszechmogący osądzi moją wolę, która była źródłem utraty mojej godności, i twoje wykonanie mojej woli (Rdz.16,1-5)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
#40
Księga Rodzaju 16,6-11

"Na to rzekł Abram do Saraj:" Czyli na te słowa rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrama do Saraj: "Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim," Czyli oto niewolnica twoja jest do wykonywania twojej woli "zrób z nią, co ci się podoba ! " Czyli w twojej niewolnicy wykonuj swoją wolę " A gdy ją Saraj chciała upokorzyć," Czyli a gdy Saraj chciała swoją wolę wykonać w swojej niewolnicy "uciekła od niej" Czyli wtedy niewolnica wykonała swoją wolę i uciekła od pani swojej Saraj "I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni," Czyli i zastał niewolnicę posłaniec Wszechmogącego przy wykonaniu swojej woli przy źródle braku świadomości śmierci że wykonywanie swojej woli jest źródłem: konfliktów, cierpień i śmierci. I przy źródle braku świadomości życia, że wypełnianie woli Wszechmogącego Boga w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga jest źródłem życia. W nowym systemie duchowo - informacyjnej całości "przy źródle na drodze do Szur" Czyli przy źródle braku świadomości śmierci, którym jest wykonywanie swojej woli i przy źródle braku świadomości życia, którym jest wypełnianie woli Wszechmogącego Boga. Na drodze braku świadomości źródła śmierci i życia, która prowadzi do Egiptu przez pustynie Szur "i rzekł: Hagar, niewolnico Saraj," Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Hagar, ze świadomością jej statutu niewolnicy Saraj "skąd przychodzisz i dokąd idziesz ?" Czyli pyta troskliwym łagodnym głosem" A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią moją Saraj" Czyli a niewolnica była świadoma, że uciekła przed panią swoją Saraj "Na to rzekł do niej anioł Pański:" Czyli na niewolnicy świadomą odpowiedź, że Saraj jest jej panią. Rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do niewolnicy Hagar posłańca Wszechmogącego " Wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę ! Czyli wróć do swojej pani Saraj i niech twoja pani swoją wolę wykonuje w tobie " Rzekł jeszcze do niej anioł Pański : " Czyli słowo, dźwięk, wibracja - następny nośnik informacji do niewolnicy Hagar posłańca Wszechmogącego. "Rozmnożę bardzo potomstwo twoje," Czyli zwielokrotnię procesy rozradzania się ukończone urodzeniem potomstwa twojego " tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć" Czyli tak iż z powodu zwielokrotnionego procesu rozradzania się ukończonego urodzeniem nie będzie można policzyć potomstwa twojego. "Nadto rzekł do niej anioł Pański:" Czyli oprócz tego rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do niewolnicy posłańca Wszechmogącego" Oto poczęłaś i urodzisz syna," Czyli u niewolnicy rozpoczął się proces rozradzania się ukończony urodzeniem syna - mężczyzny" i nazwiesz go Ismael," Czyli i nazwiesz go Ismael według wykonywanej jego woli "bo Pan usłyszał o niedoli twojej" Czyli bo Wszechmogący słyszał o woli twojej pani Saraj wykonanej w tobie przez jej męża (Rdz.16,6-11)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości